جوابدهی از طریق Email

Response Via Email

سامانه پاسخدهی از طریق ایمیل از ساعت 9 صبح الی 14 فعال می باشد.

بدین منظور کافیست :

شماره قبض، نام کامل فرد و رمز عبور را به ایمیل farvardinlab@yahoo.com  ارسال نمایید تا جواب آزمایش خود را از طریق ایمیل دریافت نمایید.

همچنین شما می توانید با پر کردن فرم رو برو، درخواست خود را ارسال نمایید.